Hexoses

Hexoser

Svensk definition

En grupp kolhydrater med sex kolatomer. Till dessa hör bl a fruktos, galaktos, glukos och mannos.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hexose