Enteroendocrine Cells

Enteroendokrina celler

Svensk definition

Celler fördelade i ytskiktet genom hela mag-tarmkanalen som innehåller reglerpeptider och/eller biogena aminer. Ämnena finns i sekretoriska korn och har en endokrin eller parakrin verkan. Vissa av dessa substanser återfinns också i nervceller i tarmen. I tarmen finns åtminstone 15 olika typer av endokrina celler. Några tar upp aminprekursorsubstanser och kallas APUD-celler. De flesta endokrina celler i tarmen har dock ett endodermalt snarare än ett neuroektodermalt ursprung, varför sambandet med APUD-celler inte är helt klart.

Svenska synonymer

Endokrina celler i mag-tarmkanalen Endokrina celler i tarmen

Engelska synonymer

Enteroendocrine Cell Endocrine Cells, Gastrointestinal Endocrine Cell, Gastrointestinal Gastrointestinal Endocrine Cell Gastrointestinal Endocrine Cells Endocrine Cells of Gut Gut Endocrine Cell Gut Endocrine Cells Intestinal Secretin Cells Intestinal Secretin Cell Secretin Cell, Intestinal Secretin Cells, Intestinal Secretin Cells of Gut Gut Secretin Cell Gut Secretin Cells S Cells (Intestine) S Cell (Intestine) Intestinal L Cells Intestinal L Cell L Cell, Intestinal L Cells, Intestinal L Cells (Intestine) L Cell (Intestine)