APUD Cells

APUD-celler

Svensk definition

Celler härstammande från primitiva celltyper i neurallisten. Under ontogenin vandrar de till framtarmen och specifika platser i det neuroenokrina systemet. Väl på plats bildar dessa celler en del av d et neuroendokrina systemets normala hormonproducerande vävnad. Om dessa celler hamnar fel kan de bli hyperplastiska, adenomatösa eller maligna (jfr apudom).

Engelsk definition

Cells with the capacity to take up and decarboxylate the amine precursors DIHYDROXYPHENYLALANINE or 5-HYDROXYTRYPTOPHAN. This is a property of endocrine cells of neural and non-neural origin. APUDOMA is a general term collectively applied to tumors associated with APUD cells.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

APUD Cell Cell, APUD Cells, APUD Amine Precursor Uptake and Decarboxylation Cells