Gonadotrophs

Gonadotrofer

Svenska synonymer

FSH-celler LH-celler

Engelska synonymer

Gonadotroph LH Cells LH Cell LH-Secreting Cells LH Secreting Cells LH-Secreting Cell LH-Producing Cells LH Producing Cells LH-Producing Cell FSH Cells FSH Cell FSH-Secreting Cells FSH Secreting Cells FSH-Secreting Cell FSH-Producing Cells FSH Producing Cells FSH-Producing Cell