Merkel Cells

Merkelceller

Svensk definition

Modifierade epidermceller i stratum basale (överhudens bottenskikt). De finns främst i särskilt beröringskänsliga områden, som t ex fingertopparna. Merkelceller är nära förbundna med en knopp vid slutet av en afferent, myelinkapslad nervtråd. Merkelceller får inte förväxlas med Merkels korpuskel, som är en kombination av nervcell och epidermcell.

Engelsk definition

Modified epidermal cells located in the stratum basale. They are found mostly in areas where sensory perception is acute, such as the fingertips. Merkel cells are closely associated with an expanded terminal bulb of an afferent myelinated nerve fiber. Do not confuse with Merkel's corpuscle which is a combination of a neuron and an epidermal cell.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Merkel's Receptor Merkels Receptor Receptor, Merkel's Merkel Receptors Receptors, Merkel Receptors, Merkel's Merkel's Receptors Receptors, Merkels Merkel Cell Cell, Merkel Cells, Merkel Receptor, Merkel Merkel Receptor