Papilloma

Papillom

Svensk definition

En begränsad godartad epiteltumör utskjutande från omgivande yta; mer precist en godartad epiteltumör som består av villösa eller trädliknande utväxter av fibrovaskulär stroma täckta av tumörceller.

Engelsk definition

A circumscribed benign epithelial tumor projecting from the surrounding surface; more precisely, a benign epithelial neoplasm consisting of villous or arborescent outgrowths of fibrovascular stroma covered by neoplastic cells. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Papillomas Papilloma, Squamous Cell Papillomas, Squamous Cell Squamous Cell Papilloma Squamous Cell Papillomas Papillomatosis Papillomatoses