Carcinoma, Transitional Cell

Övergångsepitelcancer

Svensk definition

En elakartad neoplasm som uppstår i övergångsepitel och som huvudsakligen förekommer i urinblåsa, urinledare eller njurbäcken (isynnerhet om starkt differentierad), ofta papillär. Övergångsepitelkarci nom graderas 1 till 3 (eller 4), beroende på graden av aplasi. Klass 1 är histologiskt godartad, men visar förmåga att återkomma.

Svenska synonymer

Cancer, övergångsepitel

Engelska synonymer

Carcinomas, Transitional Cell Cell Carcinoma, Transitional Cell Carcinomas, Transitional Transitional Cell Carcinoma Transitional Cell Carcinomas