Urinary Bladder

Urinblåsa

Svensk definition

Ett ihåligt ballongformat muskulärt organ. Urinblåsans funktion är att lagra urin som kommer från njurarna via urinledare innan urintömningen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bladder, Urinary Bladder Bladder Detrusor Muscle Bladder Detrusor Muscles Detrusor Muscle, Bladder Detrusor Muscles, Bladder Detrusor Urinae