Carcinoma, Giant Cell

Jättecellskarcinom

Svensk definition

En epiteltumör kännetecknad av ovanligt stora, anaplastiska celler. Det är en mycket elakartad cancerform med snabbt kliniskt förlopp, besynnerligt histologiskt utseende och dålig prognos. Karcinomet är vanligast i lungor och sköldkörtel.

Engelsk definition

An epithelial neoplasm characterized by unusually large anaplastic cells. It is highly malignant with fulminant clinical course, bizarre histologic appearance and poor prognosis. It is most common in the lung and thyroid. (From Stedman, 25th ed & Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Svenska synonymer

Karcinom, jättecell

Engelska synonymer

Carcinomas, Giant Cell Cell Carcinoma, Giant Cell Carcinomas, Giant Giant Cell Carcinoma Giant Cell Carcinomas