Carcinoma, Small Cell

Småcelligt karcinom

Svensk definition

En anaplastisk, svårt elakartad och vanligtvis bronkogen cancer, bestående av små, äggformade celler med sparsam neoplastisk vävnad. Typiskt är den kraftigt basofila kärnan och avsaknaden av eller svå ridentifierade nukleoler. Småcelligt karcinom förekommer tillsammans med andra typer av lungcancer och kan särskiljas genom sina distinkta, biologiska egenskaper, sin reaktion på kemoterapeutika och s trålningsbehandling, och sin benägenhet att utveckla öppna eller subkliniska metastaser, vilket ofta omöjliggör kirurgisk behandling.

Engelsk definition

An anaplastic, highly malignant, and usually bronchogenic carcinoma composed of small ovoid cells with scanty neoplasm. It is characterized by a dominant, deeply basophilic nucleus, and absent or indistinct nucleoli. (From Stedman, 25th ed; Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1286-7)

Svenska synonymer

Karcinom, småcelligt

Engelska synonymer

Carcinomas, Small Cell Small Cell Carcinomas Oat Cell Carcinoma Small Cell Carcinoma Carcinoma, Oat Cell Carcinomas, Oat Cell Oat Cell Carcinomas