Neurilemmoma

Neurilemmom

Svensk definition

En tumörform som utgår från schwannceller i kranialnerverna, perifera eller autonoma nerver. Dessa tumörer kan kliniskt uppträda som skallneuropatier, buk- eller mjukvävnadssvullnader, inre skallskada, eller ge ryggmärgsträngning. Histologiskt är de kapslade, kärlrika och sammansatta av ett enhetligt, palisadliknande mönster av spolformade tvåfasceller.

Engelsk definition

A neoplasm that arises from SCHWANN CELLS of the cranial, peripheral, and autonomic nerves. Clinically, these tumors may present as a cranial neuropathy, abdominal or soft tissue mass, intracranial lesion, or with spinal cord compression. Histologically, these tumors are encapsulated, highly vascular, and composed of a homogenous pattern of biphasic fusiform-shaped cells that may have a palisaded appearance. (From DeVita Jr et al., Cancer: Principles and Practice of Oncology, 5th ed, pp964-5)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neurilemmomas Schwannoma Schwannomas Neurilemoma Neurilemomas Neurinoma Neurinomas Schwannomatosis, Plexiform Plexiform Schwannomatoses Plexiform Schwannomatosis