Craniopharyngioma

Kraniofaryngiom

Svensk definition

En godartad tumör i hypofysområdet som har sitt ursprung i Rathkes ficka. De två viktigaste histologiska och kliniska typerna är adamantint (eller klassiskt) kraniofaryngiom och papillärt kraniofaryngiom. Den adamantina typen visar sig hos barn och ungdomar som en växande cysta i hypofysområdet. Hålrummet fylls med en svart, klibbig substans, och histologiskt består tumören av adamantinomatöst epitel och partier av förkalkad och död vävnad. Papillära kraniofaryngiom uppträder hos vuxna och har histologiskt karaktären av skvamöst epitel med utskott.

Engelsk definition

A benign pituitary-region neoplasm that originates from Rathke's pouch. The two major histologic and clinical subtypes are adamantinous (or classical) craniopharyngioma and papillary craniopharyngioma. The adamantinous form presents in children and adolescents as an expanding cystic lesion in the pituitary region. The cystic cavity is filled with a black viscous substance and histologically the tumor is composed of adamantinomatous epithelium and areas of calcification and necrosis. Papillary craniopharyngiomas occur in adults, and histologically feature a squamous epithelium with papillations. (From Joynt, Clinical Neurology, 1998, Ch14, p50)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Craniopharyngiomas Neoplasm, Rathke's Cleft Neoplasm, Rathkes Cleft Rathke's Pouch Tumor Rathkes Pouch Tumor Tumor, Rathke's Pouch Rathke Pouch Tumor Tumor, Rathke Pouch Rathke's Cleft Neoplasm Rathkes Cleft Neoplasm Neoplasm, Rathke Cleft Rathke Cleft Neoplasm Craniopharyngioma, Papillary Craniopharyngiomas, Papillary Papillary Craniopharyngioma Papillary Craniopharyngiomas Craniopharyngioma, Child Child Craniopharyngioma Child Craniopharyngiomas Craniopharyngiomas, Child Craniopharyngioma, Adamantinous Adamantinous Craniopharyngioma Adamantinous Craniopharyngiomas Craniopharyngiomas, Adamantinous Craniopharyngioma, Adult Adult Craniopharyngioma Adult Craniopharyngiomas Craniopharyngiomas, Adult