Neoplasms, Neuroepithelial

Neuroepiteliala tumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av nervepitelceller med förmåga att differentiera till nervceller, oligodendrocyter och astrocyter. De flesta kraniospinala tumörer är av nervepitelursprung.

Engelsk definition

Neoplasms composed of neuroepithelial cells, which have the capacity to differentiate into NEURONS, oligodendrocytes, and ASTROCYTES. The majority of craniospinal tumors are of neuroepithelial origin. (From Dev Biol 1998 Aug 1;200(1):1-5)

Svenska synonymer

Polar spongioblastom Astroblastom Espendymoastrocytom

Engelska synonymer

Neuroepithelial Tumors Neuroepithelial Tumor Tumor, Neuroepithelial Tumors, Neuroepithelial Neuroepithelial Neoplasms Neoplasm, Neuroepithelial Neuroepithelial Neoplasm Spongioblastoma, Polar Polar Spongioblastoma Polar Spongioblastomas Spongioblastomas, Polar Gliomatosis Cerebri Astroblastoma Astroblastomas Ependymoastrocytoma Ependymoastrocytomas