Neurocytoma

Neurocytom

Svensk definition

En godartad hjärntumör bestående av nervcellskomponenter som oftast uppkommit ur septum pellucidum och sidoventriklarnas väggar. Immunhistokemiska och elektronmikroskopundersökningar kan avslöja förekomst av nervcellsspecifikt enolas, synaptofysin, och celler med mikrotubuli, neurosekretoriska korn och presynaptiska blåsor.

Engelsk definition

A benign brain tumor composed of neural elements which most often arise from the SEPTUM PELLUCIDUM and the walls of the lateral ventricles. Immunohistochemistry and electron microscopy evaluations may reveal expression of neuron specific enolase and synaptophysin and cells containing microtubuli, neurosecretory granules, and presynaptic vesicles. (From Acta Med Port 1994 Feb;7(2):113-9)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neurocytomas Neurocytoma, Central Central Neurocytoma Central Neurocytomas Neurocytomas, Central