Astrocytes

Astrocyter

Svensk definition

De största och talrikaste neurogliacellerna (stödjecellerna) i hjärnan och ryggmärgen. Astrocyter ("stjärnceller") har oregelbunden form och många långa utskott, vissa med ändplattor som bildar gliahi nnan, vilken mer eller mindre direkt bidrar till blod-hjärnbarriären. De styr den extracellulära jonaktiviteten och kemiska miljön, och s k reaktiva astrocyter aktiveras vid skada. De har transmittorv erksamhet och spänningsberoende jonkanaler.

Engelsk definition

A class of large neuroglial (macroglial) cells in the central nervous system - the largest and most numerous neuroglial cells in the brain and spinal cord. Astrocytes (from "star" cells) are irregularly shaped with many long processes, including those with "end feet" which form the glial (limiting) membrane and directly and indirectly contribute to the BLOOD-BRAIN BARRIER. They regulate the extracellular ionic and chemical environment, and "reactive astrocytes" (along with MICROGLIA) respond to injury.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Astrocyte Astroglia Astroglias Astroglial Cells Astroglial Cell Cell, Astroglial Astroglia Cells Astroglia Cell Cell, Astroglia