Germinoma

Germinom

Svensk definition

En elakartad tumör i könskörtlarnas, mediastinums eller tallkottskörtelns germinalvävnad, som t ex seminom. Differentieringsgraden under utvecklingen till mogna celler varierar. Könscellstumörer hos barn avspeglar omvandlingen av ursprungsceller, vars vandring till förutbestämd plats fallerat. Germinom har ett enhetligt utseende och består av stora, runda celler med hålrumsförsedda kärnor och klar eller finkornig, eosinofil cytoplasma.

Engelsk definition

A malignant neoplasm of the germinal tissue of the GONADS; MEDIASTINUM; or pineal region. Germinomas are uniform in appearance, consisting of large, round cells with vesicular nuclei and clear or finely granular eosinophilic-staining cytoplasm. (Stedman, 265th ed; from DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, pp1642-3)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Germinomas