Carcinoma, Embryonal

Embryonalt karcinom

Svensk definition

En mycket elakartad och primitiv karcinomform, förmodligen av germinalcells- (könscells-) eller teratomursprung, som vanligen uppstår i gonaderna. Den är sällsynt hos kvinnor, men utgör 20 % av alla t estikeltumörer hos män.

Engelsk definition

A highly malignant, primitive form of carcinoma, probably of germinal cell or teratomatous derivation, usually arising in a gonad and rarely in other sites. It is rare in the female ovary, but in the male it accounts for 20% of all testicular tumors. (From Dorland, 27th ed & Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1595)

Svenska synonymer

Karcinom, embryonalt

Engelska synonymer

Carcinomas, Embryonal Embryonal Carcinoma Embryonal Carcinomas