Neoplasms, Gonadal Tissue

Gonadvävnadstumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av äggstocks- eller testikelvävnad, inte tumörer belägna i äggstockar eller testiklar. Till könsvävnaderna hör könsceller, celler från könssträngen och gonadala stromaceller.

Engelsk definition

Neoplasms composed of tissues of the OVARY or the TESTIS, not neoplasms located in the ovaries or testes. Gonadal tissues include GERM CELLS, cells from the sex cord, and gonadal stromal cells.

Svenska synonymer

Gonadvävnadscancer Gynandroblastom

Engelska synonymer

Gonadal Tissue Neoplasms Gonadal Tissue Neoplasm Neoplasm, Gonadal Tissue Tissue Neoplasm, Gonadal Tissue Neoplasms, Gonadal