Nevi and Melanomas

Nevi och melanom

Svensk definition

Samlingsnamn för olika typer av födelsemärken och melanom.

Engelsk definition

A collective term for the various types of nevi and melanomas.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Melanomas and Nevi