Sarcoma, Clear Cell

Klarcellssarkom

Svensk definition

Ett sarkom hos företrädesvis unga kvinnor, vilket drabbar benen och akrala (utskjutande) kroppsdelar och är knutet till senor i form av avgränsade, men okapslade, melaninhaltiga tumörer av neuroektodermalt ursprung. Ultrastrukturellt ses tillplattade och böjda cylindriska stavar, motsvarande den inre strukturen hos premelanosomer. Mortaliteten är 45-60%.

Engelsk definition

A sarcoma of young adults occurring in the lower extremities and acral regions. It is found intimately bound to tendons as a circumscribed but unencapsulated melanin-bearing tumor of neuroectodermal origin. Clear cell sarcoma is associated with a specific t(12;22)(q13;q12) translocation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Clear Cell Sarcoma Clear Cell Sarcomas Sarcomas, Clear Cell Melanoma, Malignant, of Soft Parts Clear Cell Sarcoma of Soft Tissue Malignant Melanoma of Soft Parts Melanoma of Soft Parts