Neoplasms, Fibrous Tissue

Fibervävnadstumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av fibrös vävnad, kroppens vanliga bindväv, som huvudsakligen utgörs av gula och vita fibrer. Begreppet avser inte tumörer belägna i fibervävnad.

Engelsk definition

Neoplasms composed of fibrous tissue, the ordinary connective tissue of the body, made up largely of yellow or white fibers. The concept does not refer to neoplasms located in fibrous tissue.

Svenska synonymer

Fibervävnadscancer

Engelska synonymer

Fibrous Tissue Neoplasms Fibrous Tissue Neoplasm Neoplasm, Fibrous Tissue