Neoplasms, Fibroepithelial

Fibroepiteltumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av fibrös vävnad och epitelvävnad. Begreppet avser inte tumörer belägna i fibrös vävnad eller epitel.

Engelsk definition

Neoplasms composed of fibrous and epithelial tissue. The concept does not refer to neoplasms located in fibrous tissue or epithelium.

Svenska synonymer

Fibroepitelial cancer

Engelska synonymer

Fibroepithelial Neoplasms Fibroepithelial Neoplasm Neoplasm, Fibroepithelial