Brenner Tumor

Brenners tumör

Svensk definition

En slät, fast eller cystisk fibroepiteltumör som vanligtvis finns i äggstockarna, men som också kan finnas i adnexa och i njurarna. Den består av fibrös stroma med uppsättningar av epitelceller vilka ibland liknar övergångscellerna i urinblåsan. Brenners tumör är i allmänhet godartade och symtomfria. Malign Brenners tumör har rapporterats.

Engelsk definition

A smooth, solid or cystic fibroepithelial (FIBROEPITHELIAL NEOPLASMS) tumor, usually found in the OVARIES but can also be found in the adnexal region and the KIDNEYS. It consists of a fibrous stroma with nests of epithelial cells that sometimes resemble the transitional cells lining the urinary bladder. Brenner tumors generally are benign and asymptomatic. Malignant Brenner tumors have been reported.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ovarian Brenner Tumor Brenner Tumor of Ovary Ovary Brenner Tumor Malignant Brenner Tumor Brenner Tumor, Malignant Proliferative Brenner Tumor Brenner Tumor, Proliferative Benign Brenner Tumor Brenner Tumor, Benign