Fibrosarcoma

Fibrosarkom

Svensk definition

Ett sarkom med ursprung i djup, fibrös vävnad, som kännetecknas av anhopningar av prolifererande fibroblaster med varierande kollagenbildning, vilken brukar invadera lokal vävnad och ge upphov till metastaser via blodcirkulationen.

Engelsk definition

A sarcoma derived from deep fibrous tissue, characterized by bundles of immature proliferating fibroblasts with variable collagen formation, which tends to invade locally and metastasize by the bloodstream. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fibrosarcomas