Lupus Erythematosus, Systemic

Systemisk lupus erythematosus

Svensk definition

En kronisk, återkommande, inflammatorisk och ofta febrig bindvävssjukdom som omfattar flera organsystem, huvudsakligen huden, lederna, njurarna och serösa hinnor. Orsaken är okänd, men man misstänker en brist i regleringen av det autoimmuna systemet. Sjukdomen kännetecknas av en rad systemiska funktionsbrister, förhöjd sänka och bildande av LE-celler i blod eller benmärg.

Engelsk definition

A chronic, relapsing, inflammatory, and often febrile multisystemic disorder of connective tissue, characterized principally by involvement of the skin, joints, kidneys, and serosal membranes. It is of unknown etiology, but is thought to represent a failure of the regulatory mechanisms of the autoimmune system. The disease is marked by a wide range of system dysfunctions, an elevated erythrocyte sedimentation rate, and the formation of LE cells in the blood or bone marrow.

Svenska synonymer

Lupus erythematosus disseminata Lupus erythematosus, systemic SLE Libman-Sacks endokardit

Engelska synonymer

Systemic Lupus Erythematosus Lupus Erythematosus Disseminatus Libman-Sacks Disease Disease, Libman-Sacks Libman Sacks Disease