Lupus Nephritis

Lupusnefrit

Svensk definition

Glomerulonefrit i förening med den autoimmuna sjukdomen systemisk lupus erythematosus. Histologiskt delas lupusnefrit in i 6 klasser: klass I-normala glomeruli; klass II-endast mesangiala förändringar; klass III-fokal segmenterad glomerulonefrit; klass IV-diffus glomerulonefrit; klass V-diffus membranös glomerulonefrit; och klass VI-framskriden skleroserande glomerulonefrit.

Engelsk definition

Glomerulonephritis associated with autoimmune disease SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS. Lupus nephritis is histologically classified into 6 classes: class I - normal glomeruli, class II - pure mesangial alterations, class III - focal segmental glomerulonephritis, class IV - diffuse glomerulonephritis, class V - diffuse membranous glomerulonephritis, and class VI - advanced sclerosing glomerulonephritis (The World Health Organization classification 1982).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Lupus Glomerulonephritis Nephritis, Lupus Lupus Nephritides Nephritides, Lupus Glomerulonephritis, Lupus Glomerulonephritides, Lupus Lupus Glomerulonephritides