Lupus Vasculitis, Central Nervous System

Lupusvaskulit, centrala nervsystemet

Svensk definition

Sjukdomstillstånd i hjärnan och ryggmärgen som hänger samman med systemisk lupus erythematosus. De kliniska tecknen kan omfatta neurobeteendestörningar, krampanfall, kranialnervsjukdomar, funktionsrubbningar i hypotalamus, fokala motoriska brister, transversell myelit och andra störningar. Till de patologiska dragen hör multipla mikroinfarkter i hjärnbarken, mellanhjärnan och hjärnstammen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Central Nervous System Lupus Vasculitis Systemic Lupus Erythematosis, Central Nervous System Central Nervous System Lupus Central Nervous System Systemic Lupus Erythematosis Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus Lupus Meningoencephalitis Lupus Meningoencephalitides Meningoencephalitides, Lupus Meningoencephalitis, Lupus