Cutis Laxa

Cutis laxa

Svensk definition

En grupp bindvävssjukdomar, kännetecknade av att huden hänger i lösa veck. Tillståndet kan bero på defekter i bildandet av elastisk vävnad såväl som på brister i elastinproduktionen. Sjukdomen är ärftlig, men fall av förvärvad sjukdom har rapporterats. Syn. slapp hud.

Engelsk definition

A group of connective tissue diseases in which skin hangs in loose pendulous folds. It is believed to be associated with decreased elastic tissue formation as well as an abnormality in elastin formation. Cutis laxa is usually a genetic disease, but acquired cases have been reported. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dermatomegaly Dermatolysis Dermatolyses