Liver Diseases, Parasitic

Leversjukdomar, parasitära

Svensk definition

Leversjukdomar orsakade av infektioner genom parasiter, som t ex bandmaskar och sugmaskar.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Parasitic Liver Diseases Disease, Parasitic Liver Diseases, Parasitic Liver Liver Disease, Parasitic Parasitic Liver Disease