Eye Infections, Parasitic

Parasitära ögoninfektioner

Svensk definition

Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.

Engelsk definition

Mild to severe infections of the eye and its adjacent structures (adnexa) by adult or larval protozoan or metazoan parasites.

Svenska synonymer

Ögoninfektioner, parasitära

Engelska synonymer

Ocular Infections, Parasitic Infection, Parasitic Ocular Infections, Parasitic Ocular Ocular Infection, Parasitic Parasitic Ocular Infection Parasitic Ocular Infections Parasitic Eye Infections Eye Infection, Parasitic Infection, Parasitic Eye Infections, Parasitic Eye Parasitic Eye Infection