Bone Diseases, Infectious

Skelettsjukdomar, infektiösa

Svensk definition

Sjukdomar i skelettet orsakade av patogena mikroorganismer.

Engelsk definition

Bone diseases caused by pathogenic microorganisms.

Svenska synonymer

Infektiösa skelettsjukdomar

Engelska synonymer

Bone Disease, Infectious Disease, Infectious Bone Diseases, Infectious Bone Infectious Bone Disease Infectious Bone Diseases