Tuberculosis, Osteoarticular

Ben och ledtuberkulos

Svensk definition

Tuberkulos i skelettben och leder.

Engelsk definition

Tuberculosis of the bones or joints.

Svenska synonymer

Bentuberkulos Osteoartikulär tuberkulos Ledtuberkulos

Engelska synonymer

Osteoarticular Tuberculoses Osteoarticular Tuberculosis Tuberculoses, Osteoarticular Bone Tuberculosis Bone Tuberculoses Tuberculoses, Bone Tuberculosis, Bone Joint Tuberculosis Joint Tuberculoses Tuberculoses, Joint Tuberculosis, Joint