Mycobacterium Infections

Mykobakterieinfektioner

Svensk definition

Infektionssjukdomar orsakade av bakterier av släktet Mycobacterium.

Engelsk definition

Infections with bacteria of the genus MYCOBACTERIUM.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infections, Mycobacterium Infection, Mycobacterium Mycobacterium Infection