Actinomycetales Infections

Actinomycetalesinfektioner

Svensk definition

Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infections, Actinomycetales Actinomycetales Infection Infection, Actinomycetales Infections, Actinomycete Actinomycete Infection Infection, Actinomycete Actinomycete Infections