Corynebacterium Infections

Corynebacteriuminfektioner

Svensk definition

Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande släktet Corynebacterium.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infections, Corynebacterium Corynebacterium Infection Infection, Corynebacterium