Corynebacterium

Corynebacterium

Svensk definition

Ett släkte icke-sporbildande bakterier med stor utbredning i naturen. Bakterierna uppträder i form av raka eller svagt böjda stavar och är kända parasiter och sjukdomsalstrare hos människor och djur.

Engelsk definition

A genus of asporogenous bacteria that is widely distributed in nature. Its organisms appear as straight to slightly curved rods and are known to be human and animal parasites and pathogens.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.