Antiparasitic Agents

Antiparasitära medel

Svensk definition

Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.

Engelsk definition

Drugs used to treat or prevent parasitic infections.

Svenska synonymer

Antiparasitmedel Parasitmedel

Engelska synonymer

Agents, Antiparasitic Parasiticides Antiparasitic Drugs Drugs, Antiparasitic Antiparasitic Antiparasitics