Anti-Infective Agents, Local

Lokal antiinfektiva medel

Svensk definition

Preparat som används på människor och djur för att inaktivera skadliga mikroorganismer eller begränsa deras aktivitet. De skall särskiljas från desinfektionsmedel, som används på icke-levande ytor och föremål.

Engelsk definition

Substances used on humans and other animals that destroy harmful microorganisms or inhibit their activity. They are distinguished from DISINFECTANTS, which are used on inanimate objects.

Svenska synonymer

Antiseptika Lokala mikrobicider

Engelska synonymer

Agents, Local Anti-Infective Anti Infective Agents, Local Anti-Infective Agents, Topical Agents, Topical Anti-Infective Anti Infective Agents, Topical Antiinfective Agents, Local Agents, Local Antiinfective Topical Antiinfective Agents Antiseptics Local Anti-Infective Agents Local Anti Infective Agents Local Antiinfective Agents Topical Anti-Infective Agents Topical Anti Infective Agents Antiseptic Antiinfective Agents, Topical Agents, Topical Antiinfective Microbicides, Topical Topical Microbicides Microbicides, Local Local Microbicides