Immunity

Immunitet

Svensk definition

Motståndskraft mot främmande mikroorganismers intrång eller patogena effekter, eller mot giftverkan av antigena ämnen.

Engelsk definition

Nonsusceptibility to the invasive or pathogenic effects of foreign microorganisms or to the toxic effect of antigenic substances.

Svenska synonymer

Immunologisk motståndskraft

Engelska synonymer

Immune Process Immune Processes Process, Immune Immune Response Immune Responses Response, Immune