Foreign-Body Reaction

Främmandekroppsreaktion

Svensk definition

Kronisk inflammation och granulombildning kring irriterande främmande föremål.

Engelsk definition

Chronic inflammation and granuloma formation around irritating foreign bodies.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Foreign Body Reaction Reaction, Foreign-Body