Neurogenic Inflammation

Neurogen inflammation

Svensk definition

Inflammation orsakad av skadlig stimulering av perifera nervceller, vilka frisätter neuropeptider som påverkar kärlgenomsläpplighet och bidrar till att initiera proinflammatoriska reaktioner och immunsvar vid skadestället.

Engelsk definition

Inflammation caused by an injurious stimulus of peripheral neurons and resulting in release of neuropeptides which affect vascular permeability and help initiate proinflammatory and immune reactions at the site of injury.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inflammation, Neurogenic Inflammations, Neurogenic Neurogenic Inflammations