Neural Tube

Nervrör

Svensk definition

Ett rör av ektodermvävnad i ett embryo som kommer att utvecklas till det centrala nervsystemet, med ryggsträngen och hjärnan. Ihåligheten i neuralröret kallas nervkanalen och blir till mittkanalen i ryggsträngen och hjärnventriklarna. Missbildningar av neuralröret förs till begreppet neuralrörsdefekter.

Engelsk definition

A tube of ectodermal tissue in an embryo that will give rise to the CENTRAL NERVOUS SYSTEM, including the SPINAL CORD and the BRAIN. Lumen within the neural tube is called neural canal which gives rise to the central canal of the spinal cord and the ventricles of the brain. For malformation of the neural tube, see NEURAL TUBE DEFECTS.

Svenska synonymer

Neuralkanal Neuralrör Nervkanal

Engelska synonymer

Neural Tubes Tube, Neural Tubes, Neural Neural Canal Canal, Neural Canals, Neural Neural Canals