Receptors, Adrenergic

Adrenerga receptorer

Svensk definition

Cellyteproteiner som binder adrenalin och/eller noradrenalin med hög affinitet och sätter igång intracellulära förändringar. De två största klasserna av adrenerga receptorer, alfa och beta, särskildes ursprungligen utifrån sin cellulära verkan, men skiljs numera åt av sin relativa affinitet för karakteristiska syntetiska ligander. Adrenerga receptorer kan också klassificeras baserat på vilka undertyper av G-proteiner de binder, ett system som inte tar hänsyn till distinktionen alfa-beta.

Engelsk definition

Cell-surface proteins that bind epinephrine and/or norepinephrine with high affinity and trigger intracellular changes. The two major classes of adrenergic receptors, alpha and beta, were originally discriminated based on their cellular actions but now are distinguished by their relative affinity for characteristic synthetic ligands. Adrenergic receptors may also be classified according to the subtypes of G-proteins with which they bind; this scheme does not respect the alpha-beta distinction.

Svenska synonymer

Adrenoceptorer Norepinefrinreceptorer Receptor, adrenergisk Receptor, norepinefrin

Engelska synonymer

Epinephrine Receptors Receptors, Epinephrine Adrenergic Receptor Receptor, Adrenergic Adrenergic Receptors Adrenoceptor Adrenoceptors Norepinephrine Receptors Receptors, Norepinephrine Norepinephrine Receptor Receptor, Norepinephrine