Droxidopa

Droxidopa

Svensk definition

En noradrenalinprekursor som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Den racemiska formen (DL-treo-3,4-dihydroxifenylserin) har också använts, och den har provats för behandling av lågt ortostatiskt blodtryck. Det föreligger underskott av såväl noradrenalin som dopamin vid parkinsonism, och detta tros vara orsaken till att rörelser "fryser" i framskridet skede av sjukdomen. Kontrollerade studier har dock inte lyckats visa någon positiv effekt av medlet på detta fenomen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

threo-DOPS threo DOPS 3,4-threo-DOPS 3,4 threo DOPS DL-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine DL threo 3,4 Dihydroxyphenylserine erythro-3,4-Dihydroxyphenylserine erythro 3,4 Dihydroxyphenylserine Droxidopa, (DL-Tyr)-Isomer 3,4-Dihydroxyphenylserine 3,4 Dihydroxyphenylserine