Amino Acids

Aminosyror

Svensk definition

Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.

Engelsk definition

Organic compounds that generally contain an amino (-NH2) and a carboxyl (-COOH) group. Twenty alpha-amino acids are the subunits which are polymerized to form proteins.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acids, Amino Amino Acid Acid, Amino