Aminobutyrates

Aminobutyrater

Svensk definition

Alifatiska syror med en eller flera aminogrupper i någon position. De förekommer i de flesta levande organismer. Den mest kända är GABA (gamma aminobutyric acid; gammaaminosmörsyra).

Engelsk definition

Derivatives of BUTYRIC ACID that contain one or more amino groups attached to the aliphatic structure. Included under this heading are a broad variety of acid forms, salts, esters, and amides that include the aminobutryrate structure.

Svenska synonymer

Aminosmörsyror Aminobutansyror

Engelska synonymer

Aminobutyric Acid Acid, Aminobutyric Aminobutyric Acids Acids, Aminobutyric