Amino Acids, Cyclic

Aminosyror, cykliska

Svensk definition

En klass aminosyror med sluten ringstruktur.

Engelsk definition

A class of amino acids characterized by a closed ring structure.

Svenska synonymer

Cykliska aminosyror

Engelska synonymer

Cyclic Amino Acids Acids, Cyclic Amino