Phosphines

Fosfiner

Svensk definition

Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.

Engelsk definition

Inorganic or organic compounds derived from phosphine (PH3) by the replacement of H atoms. (From Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.