Organothiophosphorus Compounds

Organotiofosforföreningar

Svensk definition

Föreningar som innehåller kol-fosforbindningar där fosforkomponenten även binder till en eller flera svavelatomer. Många av dessa föreningar fungerar som kolinerga och insektsdödande medel.

Engelsk definition

Compounds containing carbon-phosphorus bonds in which the phosphorus component is also bonded to one or more sulfur atoms. Many of these compounds function as CHOLINERGIC AGENTS and as INSECTICIDES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Organothiophosphorus