Phosphinic Acids

Fosfinsyror

Svensk definition

Oorganiska eller organiska derivat av fosfinsyra, H2PO(OH). Hit hör fosfinater och fosfinsyraestrar.

Engelsk definition

Inorganic or organic derivatives of phosphinic acid, H2PO(OH). They include phosphinates and phosphinic acid esters.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acids, Phosphinic Hypophosphorous Acids Acids, Hypophosphorous Phosphinic Acid Acid, Phosphinic